Koruna Reality Homepage e-mail
Marianka
DOPRAVNÁ ULICA, BRATISLAVA - RAČA

Ponuka nehnuteľnosti na predaj

Druh nehnuteľnosti:   Pozemok

Rozloha / veľkosť:      2.750 m2

Lokalita:                     Bratislava – Rača, Dopravná ulica

Ponuková cena:          675.000,- € (+ DPH)

 

Účel využitia:            

Pozemok sa nachádza v existujúcej zástavbe viacpodlažných bytových domov, funkcia podľa platného územného plánu je: viacpodlažná bytová výstavba.

 

Iné:                            

Pozemok je vhodný na doplnenie existujúcej zástavby. Predpokladaná je 30% zastavanosť pozemku s výstavbou 6-8 nadzemných podlaží bytov t.j. cca 5.000 - 6.000 m2 hrubých plôch bytov.

 

 

  

Výrez z katastrálnej mapy Situácia (pdf) Architektonická štúdia (pdf) 13MB
Výrez z katastrálnej mapy Situácia navrhovného objektu (PDF)
13MB
Vizualizácie    
vizualizácia vizualizácia vizualizácia

Prílohy:

  pdf Vyjadrenie k investičnému zámeru (1,4 MB)

  pdf Výrez z katastrálnej mapy (1,6 MB)